Home News 800 milionów złotych na „Mama 4+”. Sejm uchwalił ustawę.
1.27K

800 milionów złotych na „Mama 4+”. Sejm uchwalił ustawę.

800 milionów złotych na „Mama 4+”. Sejm uchwalił ustawę.

Sejm właśnie uchwalił ustawę o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym „Mama 4 plus”. Każda kobieta, która urodziła i wychowała co najmniej czwórkę dzieci otrzyma emeryturę.

„Za” głosowało 259 posłów, przeciw było 20, a 134 wstrzymało się od głosu.

Nowy program przewiduje, że od 1 marca matki, które urodziły i wychowały co najmniej czworo dzieci oraz nie wypracowały emerytury finansowanej z ZUS-u, otrzymają prawo do minimalnej emerytury (od 1 marca 2019 – 1100 zł).

Jak informuje rząd:

„Rodzicielskie świadczenie uzupełniające będzie mogło być przyznane matce, która urodziła i wychowała co najmniej czworo dzieci, a w przypadku śmierci matki dziecka albo porzucenia dzieci przez matkę – ojcu, który wychował co najmniej czworo dzieci;

o świadczenie będą mogły ubiegać się osoby, które nie posiadają niezbędnych środków do życia i osiągnęły wiek emerytalny. W przypadku kobiet to 60 lat, mężczyzn – 65 lat;

rodzicielskie świadczenie uzupełniające będzie przysługiwać wyłącznie osobom mieszkającym w Polsce i mającym (po ukończeniu 16 lat) tzw. ośrodek interesów życiowych na terytorium naszego kraju – przez co najmniej 10 lat;

rodzicielskie świadczenie uzupełniające będzie mogło być przyznane obywatelom Polski lub osobom, mającym prawo pobytu lub prawo stałego pobytu w Polsce bądź obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) lub cudzoziemcom legalnie przebywającym na terytorium Polski;

uzyskanie prawa do świadczenia nie będzie związane z wcześniejszym opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne.”

Na program „Mama 4+” w budżecie państwa zarezerwowano ponad 800 milionów złotych. Świadczenie będzie podlegać corocznej waloryzacji.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej szacuje, że ze świadczenia skorzysta około 65 tysięcy osób oraz 20,8 tysięcy osób, które pobierają świadczenia poniżej poziomu najniższej emerytury.

Osoby, które spełniają wszystkie kryteria będą mogły złożyć wniosek do prezesa ZUS lub szefa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

„W przypadku, gdy osoba zainteresowana pobiera już świadczenie niższe od najniższej emerytury, świadczenie rodzicielskie będzie uzupełniać pobierane świadczenie do kwoty najniższej emerytury (od 1 marca 2019 r. 1100 zł). Natomiast, w przypadku osoby nie mającej prawa do żadnego świadczenia, wysokość rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego odpowiadać będzie tej kwocie. Zanim dojdzie do jego wypłaty Zakład Ubezpieczeń Społecznych lub Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zbada m.in. sytuację dochodową danej osoby” – czytamy w komunikacie rządu.

Twoja reakcja?

Super
Super
17
Ha ha
Ha ha
2
Wow
Wow
1
Smutny
Smutny
3
Zły
Zły
40

Podziel się ze znajomymi!

Zostaw swój komentarz