Home News 500 plus nie jest przyznane na stałe. Wiemy kiedy przestaną wypłacać świadczenie.
1.36K

500 plus nie jest przyznane na stałe. Wiemy kiedy przestaną wypłacać świadczenie.

Nie każdy zdaje sobie sprawę z tego, że świadczenia z tytułu Rodzina plus nie są przyznane na stałe. Są pewne sytuacje, w których można stracić prawo do comiesięcznych wypłat.

Od 1 lipca we flagowym programie rządu nastąpi kilka zmian. Najważniejszą jest wprowadzenie świadczenia 500 plus na pierwsze dziecko ze zniesieniem kryterium dochodowego. To jednak nie wszystkie poprawki, które przewiduje nowelizacja. Od początku wakacji samotni rodzice nie będą musieli mieć ustalonych alimentów, aby pobierać świadczenie.

Przepisy przewidują także sytuacje, w których rodzic traci prawo do świadczenia. Chodzi o następujące przypadki:

  • dziecko zostaje umieszczone w placówce zapewniającej 24-godzinne utrzymanie (np. szkole wojskowej albo młodzieżowym ośrodku wychowawczym, jeżeli dziecko przebywa tam nieodpłatnie);
  • dziecko ma ustalone prawo do pobierania 500 plus na swoje dziecko;
  • członek rodziny przebywający w innym kraju, pobiera tam na dziecko świadczenie o podobnym charakterze;
  • dziecko zawrze związek małżeński;
  • dziecko osiągnie pełnoletność.

Dodatkowo możliwa jest sytuacja, w której urzędnik zdecyduje o zmianie formy wypłaty świadczenia z pieniężnej na rzeczową, jak np. żywność, leki, bony. Dzieje się tak, gdy okaże się, że rodzic marnotrawi pieniądze lub korzysta z nich niezgodnie z przeznaczeniem.

Twoja reakcja?

Super
Super
64
Ha ha
Ha ha
13
Wow
Wow
5
Smutny
Smutny
2
Zły
Zły
7

Podziel się ze znajomymi!

Zostaw swój komentarz